Doel

De vereniging heeft, zoals te lezen is op de site, allerlei verschillende doelen gesteld en is daarmee hard aan het werk. Maar: wat is nou het uiteindelijk, abstractere doel? En hoe is deze vereniging hiermee begonnen?

Gedachte achter IUNCTIO

De vereniging IUNCTIO houdt zich bezig met allerlei aspecten van het onderwijs: zowel de inhoud als de vorm willen wij optimaliseren.

Wij menen, als groep leerlingen, dat in het huidige schoolsysteem te weinig tot niet wordt geluisterd naar de leerling. Motivatie ligt laag, er wordt alleen gelet op cijfers en prestaties en zo wordt het proces, persoonlijke vorming en de vaardigheden van leerlingen als mens uit het oog verloren.

IUNCTIO op het SGA

Wij hopen zulke verandering op het Stedelijk Gymnasium Arnhem door te voeren dat leerlingen meer plezier krijgen in leren en daardoor uiteindelijk ook een hogere intrinsieke motivatie hebben. Wij menen dat dit kan lukken door leerlingen inspraak te geven over wat zij leren en over hoe zij dit zullen leren. De droom van de vereniging is dat leerlingen in de toekomst zelf hun rooster (inclusief vakken en curriculum) kunnen vaststellen, onder begeleiding op maat van de docenten. Echter, om in de toekomst zo ver te komen, moeten wij beginnen met kleine stapjes. Wij proberen dit te doen op een dergelijke manier, waardoor het voor zowel ouders, leerlingen, docenten als het bestuur een positieve ervaring is.

Het plan van de vereniging is concreter vastgelegd in de drie pijlers: Projectondersteuning, Evenementorganisatie en Onderwijsvertegenwoordiging. Hiermee proberen wij de verschillende partijen binnen de school in verbinding te houden met elkaar over het onderwijs.

Meedenken? Graag!

Uiteraard zijn hulp, feedback en nieuwe perspectieven altijd van harte welkom: wij willen zo optimaal mogelijk verbeteren én daarbij zorgen dat iedereen zich gehoord en serieus genomen voelt. Mocht u dus vragen of opmerkingen hebben of zou u graag een keer in gesprek gaan met IUNCTIO? Neem graag contact met ons op.

Doneren:

Uiteraard geldt deze hulp ook op financieel gebied. Wij vallen als subcommissie binnen de school natuurlijk onder de oudervereniging maar deze subsidie is voor onze grootse plannen niet altijd genoeg. Wij zijn altijd op zoek naar alternatieven. Als u ons daarmee wilt helpen, neem dan contact met ons op.

Neem Contact Met Ons Op

We zijn op dit moment niet in de buurt. Maar je kan hieronder contact met ons opnemen, wij reageren zo snel mogelijk!

Not readable? Change text. captcha txt