Evenementenorganisatie

De tweede pijler waar IUNCTIO zich op focust is ‘evenementorganisatie’. In tegenstelling tot de pijler Projectondersteuning is dit niet het initiatief van de leerlingen dat naar voren komt, maar dat van de vereniging IUNCTIO zelf. Via deze pijler worden allerlei evenementen georganiseerd die leerlingen brede ontwikkelingskansen bieden op diverse vlakken.

Een van de evenementen die IUNCTIO organiseert zijn lezingen. Deze zijn bedoeld om alle partijen – betrokken bij het onderwijs –  op de hoogte te houden van de huidige ontwikkelingen, te inspireren en om ze te stimuleren om zelf te werken aan een zo plezierig en efficiënt mogelijk onderwijs. Om op de hoogte te blijven van geplande lezingen kunt u een kijkje nemen in de agenda; deze vindt u op de homepagina.

In het verleden heeft IUNCTIO verschillende lezingen georganiseerd, onder andere door Claire Boonstra (oprichter van stichting Operation Education) en Ruud Veltenaar (filosoof en TEDx spreker). Beide lezingen stonden open voor al het publiek: leerlingen, ouders, docenten, etc.
Ook de Onderwijsdag in 2017 was een dag georganiseerd door IUNCTIO. Op deze dag werden leerlingen en docenten op het Stedelijk Gymnasium Arnhem aan elkaar gelijkgesteld en konden zij gezamenlijk allerlei verschillende lezingen bijwonen over de verschillende vormen van ‘alternatief onderwijs en leren’ die er op dit moment zijn, zowel in Nederland als internationaal. De dag was een groot succes en zelfs maanden later merkte de vereniging op dat zowel leerlingen als docenten aandacht besteedden aan hoe zij het onderwijs op het SGA beter konden late aansluiten bij alle partijen.

Ook houdt IUNCTIO zich bezig met de internationale kansen die zij leerlingen kan bieden. Zo zijn wij bezig met het opzetten van uitwisselingen, internationale stages en buitenlandse debatwedstrijden. Zo heeft dit jaar in November al een groep leerlingen uit klas vijf en zes Porto een week bezocht voor een MUN: een internationale debatwedstrijd in de vorm van de Verenigde Naties.

Wanneer over deze plannen meer bekend wordt, zult u dat hier in detail kunnen teruglezen. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden via onze agenda en de nieuwsfeature.

Een belangrijk onderdeel van iedere ontwikkeling is in de ogen van de vereniging het gaande houden van de dialoog erover. Hierover zult u meer vinden bij de pijler ‘Leerlingvertegenwoordiging’.
Echter, hier zullen wij alvast noemen dat wij door middel van discussiemiddagen hopen dit te faciliteren. Op dit soort middagen gaan verschillende betrokkenen in gesprek, discussie of debat en krijgen zo de kans om duidelijk hun mening te laten horen en uiteindelijk invloed uit te oefenen op de eindresultaten.  IUNCTIO heeft zo bijvoorbeeld het programma voor de studiedag van 8 januari 2018 ingericht voor docenten. De docenten van het SGA debatteren een deel van deze dag over onderwijs gerelateerde stellingen en zullen zo uitgedaagd worden om duidelijk hun visie te verwoorden. Uiteindelijk kan de school en de vereniging, gebaseerd op deze mening, de toekomstige plannen aanscherpen. Zo levert deze dag, net als de andere discussiedagen, hopelijk op lange termijn positieve winst op.

De Community avond is een vast gepland evenement, dat twee keer per jaar plaats vindt. Leerlingen die via Projectondersteuning aan een project werken presenteren hun plannen en resultaten, IUNCTIO geeft een overzicht van de ontwikkelingen van het betreffende jaar, speciale gasten vertellen hun onderwijservaringen en zo kunnen leerlingen ook ‘netwerken’ om inspiratie op te doen voor nieuwe projecten. Een avond vol interessante kansen dus!

Naast daadwerkelijke evenementen wil IUNCTIO ook graag tijd en geld steken in het ondersteunen van kleinere verenigingen binnen het SGA die bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor ondersteuning van de Algemene Gymnasiasten Bond zoals de debatvereniging Pyrrho & hulp bieden aan leerlingen die nieuwe verenigingen of clubs op willen zetten voor bijvoorbeeld techniek of design.

Voor specifieke informatie over deze verenigingen kunt u terecht op de desbetreffende site. Via de IUNCTIO site kunt u echter wel op de hoogte blijven van hoe wij proberen een bijdrage te leveren.

Uiteraard kost het organiseren en regelen van alle hierboven genoemde doelen veel tijd en met een klein bestuur lukt dat niet alleen. Daarom is alle hulp welkom! Vind jij als leerling het leuk om dit soort evenementen te organiseren of ben jij geïnteresseerd in het structureler verstevigen van het IUNCTIO team? Stuur dan een mail (waarin je jezelf kort voorstelt en uitlegt waarbij jij graag zou willen helpen) naar informatie@iunctio.nl en hopelijk kan je snel aan de slag als lid van de vereniging!

Neem Contact Met Ons Op

We zijn op dit moment niet in de buurt. Maar je kan hieronder contact met ons opnemen, wij reageren zo snel mogelijk!

Not readable? Change text. captcha txt