Projectondersteuning

De belangrijkste pijler voor leerlingen is de pijler “projectondersteuning”. Hiermee wil IUNCTIO leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem zo veel mogelijk kansen bieden om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Projectondersteuning, geïnspireerd op het verbredingsproject en het Honours programma, is een traject waarbij alle leerling van het Stedelijk Gymnasium Arnhem zich aan kunnen melden om ondersteuning te krijgen bij hun leervragen. Deze aanmelding is onafhankelijk van de cijfers en het leerjaar van de leerling en onderscheidt zich daarmee van eerdere initiatieven

Leervragen

De leervragen sluiten aan bij een van de meest toonaangevende ontwikkelingen die momenteel spelen binnen het onderwijs: gepersonaliseerd leren. Het doel hierbij is dat jongeren zelf kunnen vastleggen wat ze willen leren en daarbij ook zelf kunnen bepalen hoe dit het beste werkt; zowel met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, als met het oog op het behouden van plezier bij leren en school.

Leervragen kunnen voor de leerlingen dan ook van alles inhouden. Of een leerling nou zichzelf een nieuwe taal wil aanleren (Portugees, Arabisch, Zweeds, Chinees, etc., etc.), wil leren programmeren, meer wil leren over management door een internationale stage te lopen of een evenement wil organiseren zoals “Arnhem’s Serious Request”: IUNCTIO wil dit faciliteren en ondersteunen.

Ondersteuning

Hoe een leerling ondersteunt zal worden, is afhankelijk van het soort project dat door het desbetreffende individu wordt voorgedragen. Mogelijke vormen van ondersteuning zijn: mensen (contacten, bv. bij evenementen hulp), geld, middelen, ruimte’s, lesuren.

Momenteel staat de pijler Projectondersteuning nog in de kinderschoenen en dus zijn nog niet alle details volledig duidelijk. IUNCTIO is op dit moment in gesprek met het bestuur van het Stedelijk Gymnasium Arnhem over welke steun het leerlingen kan bieden (zeker op die gebieden waar de handelingen van de leerlingen direct te maken hebben met school – denk aan het missen van lessen). Binnenkort zal hierover meer duidelijk worden en zal meer informatie op de site verschijnen.

Procedure voor leerlingen: Wil jij een project opzetten? Meld je dan hier aan!

Zoals hier al eerder genoemd is, zijn er details van de pijler Projectondersteuning die nog definitief moeten worden vastgelegd. Echter, IUNCTIO moedigt leerlingen zeker aan om al een plan voor een project in te leveren, zodat de vereniging binnen de huidige situatie al kan kijken wat er mogelijk is en hoe zij jou daarbij kan ondersteunen.

 1. Doe dit door een mail te sturen naar informatie@iunctio.nl met daarin het plan voor jouw project, inclusief:
  1. Gemotiveerd concept van het project in kwestie
  2. Tijdsplan project (inclusief welke lessen hiervoor gemist zouden kunnen worden)
  3. Einddoel (inclusief soepele deadline)
  4. Voldoende diepgang
 2. Vervolgens kijkt IUNCTIO of het project verbeterpunten heeft die door de leerling simpel aan te passen zijn, zodat het uiteindelijke concept een grotere haalbaarheidskans kent.
 3. Wanneer het plan volledig verbeterd en/of afgerond is, zal de leerling in een gesprek bondig zijn/haar project toelichten aan 2 à 3 leden van een beoordelingsgroep, bestaande uit leerlingen, afgevaardigden van IUNCTIO en docenten.
  Ook zal IUNCTIO op dit punt contact opnemen met de mentor van een leerling en daarvan goedkeuring vragen voor het project van de desbetreffende leerling.
  > Als dit allemaal positief verloopt, kan de leerlingen beginnen met een project.
 4. Gedurende het project is het de bedoeling dat een leerling één keer per twee maanden reflecteert op het proces, in gesprek met het team aan wie de leerling oorspronkelijk zijn of haar plan heeft gepresenteerd.
  B: Hierbij bestaat de mogelijkheid dat, wanneer een leerling misbruikt maakt van de mogelijkheden, het project wordt stopgezet. Dit is niet zozeer afhankelijk van resultaten, maar van de houding van een leerling.
 5. Twee keer per jaar wordt door IUNCTIO en haar leden een community avond georganiseerd en staat open voor alle geïnteresseerden. Deze avond staat in het teken van de ontwikkelingen binnen het SGA en de rol van de leerlingen en IUNCTIO daarin. Projectondersteuning krijgt hier vorm door de leerlingen die een project hebben afgerond: zij presenteren hier hun proces en eindproduct, kunnen in contact komen met andere projecten en die leerlingen tips geven.
Neem Contact Met Ons Op

We zijn op dit moment niet in de buurt. Maar je kan hieronder contact met ons opnemen, wij reageren zo snel mogelijk!

Not readable? Change text. captcha txt